Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektromigrácia – význam cudzieho slova

pohyb elektricky nabitých častíc pôsobením elektrického poľa