Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektronegatívny - význam cudzieho slova

nesúci záporný elektrický náboj