Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektronegatívny – význam cudzieho slova

nesúci záporný elektrický náboj