Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektropozitívny - význam cudzieho slova

nesúci kladný elektrický náboj; s kladným elektrickým nábojom