Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elementárny – význam cudzieho slova

prirodzený, živelný, základný