Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elevátor – význam cudzieho slova

zariadenie na nepretržitú dopravu predmetov alebo hmoty šikmým alebo zvislým smerom nahor, zvislý alebo šikmý dopravník