Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elevátor - význam cudzieho slova

zariadenie na nepretržitú dopravu predmetov alebo hmoty šikmým alebo zvislým smerom nahor, zvislý alebo šikmý dopravník