Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eliminácia – význam cudzieho slova

vyradenie, vylúčenie, odstavenie, odstránenie; postupné vylučovanie neznámej z rovnice