Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elongácia – význam cudzieho slova

predĺženie, vzdialenosť; výchylka z rovnovážnej polohy; uhlová vzdialenosť planét od Slnka