Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eloxovanie, eloxácia – význam cudzieho slova

povrchová úprava hliníka a jeho zliatin elektrolytickou oxidáciou