Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eloxovanie, eloxácia - význam cudzieho slova

povrchová úprava hliníka a jeho zliatin elektrolytickou oxidáciou