Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eluát – význam cudzieho slova

výluh