Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eluviácia – význam cudzieho slova

pohyb látok z určitej časti pôdneho profilu