Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emócia - význam cudzieho slova

cit, pohnutie, dojatie, vzrušenie, rozčúlenie