Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emšer - význam cudzieho slova

starší názov pre regionálny stupeň hornej kriedy (santon a coniak)