Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emšer – význam cudzieho slova

starší názov pre regionálny stupeň hornej kriedy (santon a coniak)