Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emanácia - význam cudzieho slova

radón, rádioaktívny plyn vznikajúci pri rozpade aktínia, rádia a thoria; vyžarovanie, výron, vyvieranie