Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emancipácia - význam cudzieho slova

oslobodenie, vymanenie sa, zrovnoprávnenie žien s mužmi; boj za rovnoprávnosť žien