Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

embolofrázia - význam cudzieho slova

porucha reči spôsobená vsúvaním hlások alebo slov nepatriacich do príslušného slova alebo vety, embolália