Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

embryogenéza - význam cudzieho slova

vývoj zárodku