Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

embryológia – význam cudzieho slova

náuka o zárodočnom vývoji mnohobunkových živočíchov, veda o vývoji organizmov v zárodočnom štádiu