Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emendácia - význam cudzieho slova

zmena názvu živočícha alebo rastliny v spôsobe jeho písania