Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emfázia - význam cudzieho slova

dôraz, sila, vzrušenie, citové pohnutie