Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emfyzém – význam cudzieho slova

rozdutie pľúc vyvolané ich zmenšujúcou sa plochou