Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emigrácia - význam cudzieho slova

nútené alebo dobrovoľné vysťahovanie z vlasti, vysťahovalectvo, vyhnanstvo; emigranti ako celok; v ekologickom zmysle vysťahovanie živočíchov určitého druhu z priestoru populácie