Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

empír – význam cudzieho slova

umelecký sloh zo začiatku 19. storočia s koreňmi v napoleonovskom Francúzsku