Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emulgácia - význam cudzieho slova

príprava emulzie