Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emulgácia – význam cudzieho slova

príprava emulzie