Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emulgátor – význam cudzieho slova

látka uľahčujúca vznik emulzie