Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emulgátor - význam cudzieho slova

látka uľahčujúca vznik emulzie