Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emulzín – význam cudzieho slova

druh enzýmu