Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

en détail - význam cudzieho slova

v drobnom, v malom, maloobchod