Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

en détail – význam cudzieho slova

v drobnom, v malom, maloobchod