Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

encyklopédia - význam cudzieho slova

náučný slovník, zborník náuk