Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

encyklopédia – význam cudzieho slova

náučný slovník, zborník náuk