Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

endémia - význam cudzieho slova

trvalý alebo opakovaný výskyt niektorej choroby v určitej oblasti