Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

endemický - význam cudzieho slova

zdomácnelý, miestny, vyskytujúci sa trvale na mieste pôvodu, opak ekdemického