Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

endlovať, entlovať - význam cudzieho slova

začisťovať okraj látky, obnitkovávať