Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

endlovať, entlovať – význam cudzieho slova

začisťovať okraj látky, obnitkovávať