Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

enkláva - význam cudzieho slova

územie obklopené územím iného vlastníka alebo štátu; územie uprostred iného územia