Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

enológia - význam cudzieho slova

náuka o víne a vinárstve