Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

enormný - význam cudzieho slova

obrovský, ohromný, nadmerný, neobyčajný, nesmierny