Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

entopický - význam cudzieho slova

miestny, domáci