Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

entyméma – význam cudzieho slova

skrátený úsudok; bez niektorého z predpokladov alebo bez záveru