Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

enudácia – význam cudzieho slova

odhalenie, obnaženie