Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

enudácia - význam cudzieho slova

odhalenie, obnaženie