Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

enunciácia – význam cudzieho slova

prehlásenie, výrok, výpoveď, oznámenie