Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

enzým – význam cudzieho slova

bielkovinová hmota urýchľujúca v organizme niektoré chemické procesy, ferment