Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

enzým - význam cudzieho slova

bielkovinová hmota urýchľujúca v organizme niektoré chemické procesy, ferment