Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

epidémia – význam cudzieho slova

hromadný výskyt nákazlivej choroby na určitom mieste