Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

epidémia - význam cudzieho slova

hromadný výskyt nákazlivej choroby na určitom mieste