Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

epidemiológia - význam cudzieho slova

odbor lekárstva zaoberajúci sa príčinami vzniku a zákonitosťami šírenia chorôb hromadného výskytu