Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

epizóda – význam cudzieho slova

drobná udalosť, pominuteľná príhoda, nedôležitá skutočnosť; vložený vedľajší príbeh v rozsiahlejšom literárnom diele; v hudbe medzihra, medziveta