Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

erózia – význam cudzieho slova

vymieľanie hornín pôsobením vody, vetra a iných vlyvov; rozrušovanie, výmoľ, mechanické opotrebenie