Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

erektilná dysfunkcia – význam cudzieho slova

neschopnosť dosiahnuť a/alebo udržať erekciu