Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

erektilná dysfunkcia - význam cudzieho slova

neschopnosť dosiahnuť a/alebo udržať erekciu