Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eremitáž, ermitáž – význam cudzieho slova

príbytok pustovníka; v období baroka letohrádok pripomínajúci pustovňu