Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eremofóbia – význam cudzieho slova

chorobný strach byť sám