Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ergofóbia - význam cudzieho slova

chorobný strach z konania