Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ergofóbia – význam cudzieho slova

chorobný strach z konania