Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ergonómia – význam cudzieho slova

štúdium vzťahov medzi človekom a technickými systémami, ergológia